Skip to main content

Inför din resa

BOKNING
Vid bokning erhåller du en bekräftelse med uppgifter om tid för avresa, vilka som ska resa och  när betalning ska ske. Anmälningsavgiften ska betalas inom 10 dagar för att bokningen ska vara giltig. Bokning kan bli bindande även om anmälningsavgiften ej erlagts. Detta gäller t.ex vid sen bokning per telefon.
Slutlikvid ska vara oss tillhanda senast 21 dagar före avresa. 

ANMÄLNINGSAVGIFT
Anmälningsavgiften för resor är 500:-/person. Avvikelser kan förekomma. Avgiften avräknas vid slutlikvid.

AVBESTÄLLNINGSSKYDD VID SJUKDOM
I priset ingår ej avbeställningsskydd. Läs noggrant under allmänna resevillkor vad som gäller vi resor , som sträcker sig över fler dagar än 1 dag. Lestanders buss tillhandahåller ej längre avbeställningsskydd eller reseförsäkring. Vi hänvisar dig till ditt försäkringsbolag eller till din bank. Särskilda villkor gäller vid evenemangsbiljetter, se respektive faktaruta.

AVRESEMEDDELANDE
Vid flerdagarsresor kommer avresemeddelande att skickas ut ca 10 dagar före avresa.
Viktigt att ni läser igenom resans upplägg, där samtliga uppgifter finns.
Om påstigning önskas på annan ort än angivet på resebeviset, måste resenären anmäla detta till Lestanders Buss i god tid innan avresa men senast 8 dagar före avresa. Vi försöker tillgodose i möjligaste mån.

AVBOKNING / Amänna Resevillkor
Se Allmänna villkor för paketresor allmänna resevillkor ( öppnas i nytt fönster)

RESEFÖRSÄKRING
Res aldrig oförsäkrad. En reseförsäkring ger skydd mot många händelser som kan inträffa under en resa. 
Om du ska på en vanlig semesterresa så räcker oftast reseskyddet i din hemförsäkring. Det hjälper dig till exempel om du blir akut sjuk eller är med om en olycka. Oftast vid händelse finns det en självrisk i hemförsäkringen. Har du inget reseskydd i din hemförsäkring kan du köpa en separat reseförsäkring som innehåller motsvarande skydd från ett försäkringsbolag.  
Beställ ett EU-kort från Försäkringskassan innan du ska resa inom EU/EES eller Schweiz. Även barn ska ha ett eget EU-kort. 

ENKELRUMSTILLÄGG
Detta tillägg ska ses som en avgift för att ensam få disponera ett rum. Enkelhytter på färjor mot särskilt tillägg. Observera att antalet enkelrum är begränsat och att de på vissa hotell kan ha något lägre standard.

DEL I DUBBELRUM
Om resenär bokar del i dubbelrum behöver resenären vara beredd att dela rum med resenär av samma kön. Lyckas vid ej med att hytta ytterligare en ensam resenär, så kan vi tvingas debitera kostnadstillägg för enkelrum.

DIETKOST/VEGETARISK KOST/ALLERGIER
Meddela oss redan vid bokning eller senast 8 dagar innan avresa om det finns speciella önskemål om kost. Detta gäller även eventuella önskemål för allergiker. Vid eventuella sk bussfika kan vi ej alltid garantera att alla födoämnesallergier kan erbjudas.
Tänk på att det blir fler och fler som blir allergiska mot parfymer - använd sparsamt!

HANDIKAPP
Personer med funktionshinder och äldre som har särskilda behov beträffande transport, inkvartering m.m bör framföra sina önskemål vid bokning. Alla bussar har ej möjlighet till handikapplyft.

BAGAGE
Märk era resväskorna med uppgifter om namn, adress och telefonnummer så förväxling ej ska ske. Lämpligt kan vara med någon igenkänningsmärke, som är personligt. 
Varje resenär ansvara själva för att bagaget kommer till och från bussen. Därför packa ej onödigt mycket. Det bästa är ledig klädsel och ytterplagg, som klarar väderomslag i form av nederbörd. Sol kan alltid stå högst upp på önskelistan, men kan ej alltid uppfyllas.

ÖVERNATTNINGSVÄSKA
Vid övernattning på färja är det praktiskt att packa det du behöver för natten och nästa dag i en särskild mindre väska.

BARNRABATTER
Barn under 12 år har alltid barnrabatt i extrabädd med två fullbetalande. Kontakta oss för närmare information.

GRUPPRABATT
Många gånger har vi förstått att exempelvis föreningar har svårt att fylla en egen buss med resenärer till ett specifikt resmål. Om den reseansvarige i en förening bokar minst 15 resenärer erhåller gruppen rabatt. Anmälningsavgift för hela gruppen ska erläggas senast 10 dagar efter bokning. 

PLATSER I BUSSEN
Inga platser kan reserveras annat än mot en reservationsavgift om 100:-/person på specifika resor. Finns det sjukdomsrelaterade skäl för vissa platser i bussen bör läkarintyg uppvisas. På flerdagarsresor byter vi platser varje dag. 

MÅLTIDSDRYCK
I priserna ingår oftast isvatten till måltiderna. Önskas annan dryck bekostas detta av resenären direkt på plats.

REKLAMATION
Vi hoppas att Du inte skall finna anledning till klagomål. Ev. felaktigheter på ex hotell ska alltid framföras direkt till reseledaren / alt bussföraren, som på plats kan vidta åtgärder. Klagomål till researrangören mottages endast skriftligen inom 30 dagar efter avslutad resa. Lestanders Buss, Stålvägen 6, 931 36 Skellefteå.

PASS/VACCINERING
Ha alltid passet med dig vid resa inom Schengen. Vid en ID-kontroll kan du behöva styrka ditt medborgarskap och din rätt att resa fritt. Passet är den enda svenska ID-handling som visar medborgarskap. www.ud.se. Utländska medborgare och f.d. utländska medborgare bör undersöka vilka bestämmelser om pass och visum som gäller för dem.
Vaccinering är ej obligatorisk till något av våra resmål.

INSTÄLLANDE AV RESA
Flerdagarsresor kan inställas p.g.a för få bokningar senast 21 dagar före avresan. Därför boka i tid! Inställande av 1 dagarsresor kan ske senast 10 dagar före avresa. Minimiantal 25 resenärer. Inbetalt belopp återbetalas. Någon ränta utgår ej.

KVARGLÖMDA SAKER
Vi hjälper gärna till att efterlysa kvarglömda saker på hotell eller i bussen. En expeditionsavgift på 200:- plus de faktiska kostnaderna för telefon och porto uttages.

RESEGARANTIER
Lestanders Buss AB 556698-2012 har ställt lagstadgade resegarantier hos Kammarkollegiet

RESERVATION
Vi reserverar oss för prisförändringar till följd av ändrade skatter, kurser el. dyl. Vi förbehåller oss också rätten till vissa mind­re ändringar i programmet som ej är till nackdel för kunden. Reservation för tryckfel.

 

 

 

Fritextsökning