Gotland 26 Juli

Gotland20

Dag 1 Skellefteå - Uppsala, 71 mil

Avresa från Skellefteå Busstation kl. 08.15, Umeå Busstation 10.10.

Vi åker E4:an söderut och stannar på lämpliga ställen för lunch och kaffepaus. Inkvar-tering och middag på hotell i Uppsala.

 

Dag 2 Uppsala - Visby, 13 mil

Efter frukost åker vi vidare förbi Stockholm fram till Nynäshamn. Färjan avgår kl. 13.15 till Visby och är vi framme på ön kl. 16.30

Vi börjar vår vistelse genom att bekanta oss med Visby tillsammans med en lokal guide. OBS! Tänk på att gatorna består mestadels av kullersten. Ta på bekväma skor! Vi checkar vi in på Best Western Hotel Solhem. Gemensam middag.

 

Dag 3 - 4 Södra Gotland, Visby 20 mil

Idag åker vi längs Ekstakusten, där vi bl.a. får fin utsikt över Karlsöarna. I Öja kyrka från 1270-talet går vi in och beundrar det speciella triumfkrucifxet och besöker Hoburgsgubben. Här är det fritt att utforska staden på egen hand under dag 4, alternativt boka på en eftermiddagsutflykt till Lummelundagrottorna och Krusmyntagården (örtagård) *se tillägg faktaruta.

Idag har vi fritt att utforska staden på egen hand under förmiddagen. Idag bor ca. 22000 inv. i Visby varav ca. 1900 innanför murarna.

Denna medeltidsstad fnns med på UNESCOS världsarvslista. Möjlighet för den som önskar åka med på utfykt till Lummelundgrottorna och Krusmyntagården ( örtagård) under förmiddag; se tillägg. Ikväll får vi uppleva en god lammgrillning på Restaurang Frimis.

 

Dag 5 Norra Gotland, 16 mil

Idag ser vi norra delen av ön och vidare med färjan över till Ingmar Berg-mans Fårö. och ser bl.a det enorma raukfältet vid Langhammars. Vi äter en gemensam lunch idag istället för middag.

Återresa till fastlandet kl. 16.00 med ankomst kl. 19.25 i Nynäshamn. Vi åker ytterligare några mil till vårat hotell för natten.

Dag 6 Stockholm - Skellefteå, 78 mil

Frukost och sedan avresa hemåt. Avskedsmiddag i trakterna av Örnsköldsvik.

Åter i Umeå 19.45, Skellefteå ca. 21.30

 • Bussresa i modern turistbuss.
 • Logidel i tvåbäddsrum med halvpension fr.o.m. Middag Dag 1 t.o.m. frukost dag 6. (Middag dag5 ingår ej) Lunch dag 3 och 5 och middag dag 6.
 • Reseledare
 • Tillägg: Utflykt Dag4: 200:-


9395:-


 

 


Enkelrumstillägg: 2300 kr
Avbeställningsskydd kostar 250kr, se allmänna resevilkor
 
HOTELL
Scandic Uppsala Nord, Gamla Uppsalagatan 50, Tel: 018-495 23 00
, www.scandichotels.se
Best Western Solhem Hotell Visby, Solhemsgatan 3, Visby. Tel: 0498-25 90 00, www.bestwestern.se
Quality Hotel Friends, Råsta Strandväg 1, Solna. Tel: 08-705 70 00. www.nordicchoicehotels.se
 

Skriv ut E-post

Sundsvall Open Trot 23-24/8

opentrot

Dag 1 Skellefteå - Sundsvall, 40 mil

Avresa från Skellefteå Busstation 09.30.

Vi stannar för lunch strax efter kl. 13.30 och beräknas anlända till Sundsvall kl. 15.45. Vi checkar in och får en kort egen tid innan vi är ute på Bergåker vid ca. 17.00 och första start kl. 18.00.

Åter till hotellet ca 30 min efter sista loppet är avslutat.

 

Dag 2 Sundsvall - Skellefteå, 40 mil

Frukost och utcheckning senast kl. 12.00. Fritt under förmiddag innan avresa ca kl 12.30 till Bergåker. V75-lördagen med travets elitserie har i mer än 20 år lockat de allra bästa till Bergåker. Första start  kl. 14.45 och sista start ca kl. 19.00.

Hemresa direkt efter avslut. Åter i Skellefteå strax efter kl. 01.00.

 • Bussresa i modern turistbuss.
 • Logi på hotell enl. spec under 1 natt inkl. frukost.
 • Lunch dag 1
 • Entré och program Bergåker 2 dagar


1695:-


 

 


Enkelrumstillägg: 350 kr
Avbeställningsskydd kostar 100kr, se allmänna resevilkor
 
 
HOTELL
Quality Hotell Sundsvall, Esplanaden 29, Sundsvall. Tel: 060-160 000
, www.nordicchoicehotels.se

Skriv ut E-post

Dalarna med Dalhalla 14/8

dalhast

Dag 1 Skellefteå - Robertsfors - Falun 70 mil

Avgång 07.00 Skellefteå Busstation Avresa kl. 08.15 från Robertsfors Busstation Vi stannar för raster på lämpliga platser. I Ramvik stannar vi till hos den något annourlunda träsnidaren Tomas Skimutis i hans verkstad och galleri innan fortsatt färd. Anländer strax efter 19.00 till Falun för inkvartering och middag.

Dag 2 Falun och Dalhalla

Ikväll kommer vi att ha en av resans höjdpunkter, Dalhalla kl 20.00. Tack vare det kan vi ej börja dagen så tidigt. Fritt på förmiddag att bekanta oss med Falun. Möjlighet finns att på egen hand besöka området runt Falu gruvområde, med bla besökscenter och museum. Tillägg entré. Efter lunchtid får vi en kortare rundtur i de centrala delarna av staden + VM-arenan. Idag äter vi en tidigare middag innan avresa till Rättvik och Dalhalla. Det är nu tio år sedan Robert Wells och Rhapsody In Rock stod på Dalhallas scen. Med symfoniorkestrar, svenska och utländska sånggäster, skräddarsydda scener har Rhapsody In Rock satt sin tydliga markering i Dalhallas historia. Med höstens stora succé i bagaget återvänder man nu till Dalhalla med en festföreställning som går ”all in” och specialkomponeras för Dalhalla. Åter till hotellet efter avslut.

Dag 3 Falun - Robetsfors - Skellefteå 72 mil

Vi sover ut innan vi avreser från Falun via Sundbornsbyn. Vi får en guidad rundvandring i konstnären Carl Larssons hem och möjlighet att titta in i konsthallen Kvarnen innan fortsatt färd. Stannar för både lunch och middag. Åter i Robertsfors ca. 22.00, Skellefteå 23.15.

 • Bussresa i modern turistbuss
 • Logi med frukost och middag dag 1 t.o.m frukost dag 3.
 • Besök & Entré enl. program
 • Lokal guide i Falun
 • Visning Carl Larssongården inkl. besök konthallen Kvarnen
 • Biljett till Dalhalla
 • Lunch dag1 och 3. Middag dag 3

 

Se allmänna resevilkor

 


 


 4695:- 

 

 


 

Avbeställningsskydd kostar 250kr extra och då är endast ett läkarintyg en giltig orsak.

Enkelrumstillägg: 780 kr

Avbokning OBS! Biljett till Dalhalla om 840:-/pers
( Återbetalas ej vid avbokning efter 16/6. Pengarna åter endast om biljetten kan säljas.)

 

Skriv ut E-post

Allmänna Resevilkor

Allmänna villkor för paketresor - [Ladda ned som pdf] resepdf ico

1. Avtalet

1 Arrangören ansvarar gentemot resenären för vad denne har rätt att fordra till följd av avtalet. Ansvaret gäller även för sådana prestationer som skall fullgöras av någon annan än arrangören. Om återförsäljaren är part i avtalet, ansvarar han mot resenären på samma sätt som arrangören.

1.2 Uppgifter i arrangörens kataloger och broschyrer är bindande för denne. En arrangör får dock ändra uppgifter i kataloger eller broschyrer innan avtal har träffats. Detta får dock endast ske om ett uttryckligt förbehåll om det har gjorts i katalogen eller broschyren och om resenären tydligt informeras om ändringarna.

1.3 Arrangören skall hålla resenären underrättad om frågor av betydelse för resenären som sammanhänger med avtalet.
1.4 En anslutningsresa eller ett specialarrangemang ingår i avtalet endast om den sålts eller marknadsförts tillsammans med huvudarrangemanget för ett gemensamt pris, eller för skilda priser som är knutna till varandra.

1.5 Avtalet är bindande för parterna när arrangören skriftligen har bekräftat resenärens beställning och resenären inom avtalad tid betalt överenskommen anmälningsavgift enligt arrangörens anvisningar. Arrangören skall bekräfta resenärens beställning utan dröjsmål.

2. Betalning av priset för resan

2.1 Resenären skall betala resans pris senast vid den tidpunkt som framgår av avtalet.
2.2 Arrangören får inte kräva slutbetalning av resans pris tidigare än 40 dagar före avresan, om inte annat särskilt överenskommits.

2.3 Arrangören får i samband med bekräftelsen ta ut en första delbetalning (anmälningsavgift). Anmälningsavgiften skall vara skälig i förhållande till resans pris och omständigheterna i övrigt.
2.4 Om resenären inte betalar resans pris i enlighet med avtalet

har arrangören rätt att häva avtalet och behålla anmälningsavgiften somskadestånd om inte detta är oskäligt.

3. Resenärens rätt till avbeställning av resan

3.1 Resenären har rätt att avbeställa resan enligt följande.
- Vid fastställande av resans pris skall i resans pris inte inräknas vad resenären erlagt för avbeställningsskydd.
- Avbeställningskostnaden är alltid lägst 200 kronor per resenär.
3.1.1 Vid avbeställning tidigare än 30 dagar före avresan skall resenären erlägga 5 % av resans pris.
3.1.2 Vid avbeställning senare än 30 dagar, men tidigare än 14 dagar före avresan skall resenären erlägga 15 % av resans pris.
3.1.3 Vid avbeställning senare än 14 dagar, men tidigare än 24 timmar före avresan skall resenären erlägga 50 % av resans pris.
3.1.4 Sker avbeställningen inom 24 timmar före avresan skall resenären betala hela resans pris.
3.1.5 För s.k. bilpaketresor (resa med egen bil, färjetransport och inkvartering i stuga eller lägenhet) gäller att resenären skall betala hela resans pris
vid avbeställning senare än 30 dagar före avresan. Vid avbeställning dessförinnan gäller punkt 3.1.1.
3.2 Resenär som har träffat avtal om avbeställningsskydd har rätt att avbeställa resan, enligt följande.
- Vid fastställande av resans pris skall i resans pris inte inräknas vad resenären erlagt för avbeställningsskydd.
- Vid avbeställning enligt punkt 3.2 har resenären inte rätt att få tillbaka vad han betalat för avbeställningsskyddet.
3.2.1 Om resenären har avbeställningsskydd får resan i fall som anges i punkt 3.2.2 - 3.2.4 avbeställas utan annan kostnad än den expeditionsavgift som framgår av arrangörens katalog eller broschyr. Expeditionsavgiften får högst uppgå till 5 % av resans pris dock högst 200 kronor.
3.2.2 Avbeställning får ske om resenären eller dennes make/maka/sambo, resenärens eller dennes makes/makas eller sambos släkting i rakt upp- eller nedstigande led eller syskon eller person med vilken resenären gemensamt beställt resan före avresan men efter det att avtalet blivit bindande
för resenären enligt punkt 1.5 drabbas av allvarlig sjukdom, försämrat sjukdomstillstånd eller olycksfall och denna händelse är av sådan art, att

resenären inte rimligen kan genomföra resan.
3.2.3 Avbeställning får ske om annan händelse drabbar resenären efter
det att avtalet blivit bindande enligt punkt 1.5 och om händelsen är av så ingripande karaktär för resenären att det inte är rimligt att kräva att resenären skall genomföra resan. Resenären skall inte ha kunnat råda över händelsen och vare sig känt till eller bort känna till denna då resan beställdes. Sådan ingripande händelse är t ex brand i den egna bostaden.
3.2.4 Avbeställning får ske om person med vilken resenären gemensamt beställt resan avbeställer sin resa med stöd av punkterna 3.2.2 eller 3.2.3 och det är oskäligt att resenären skall genomföra resan utan den andra personens sällskap.
3.2.5 Resenär som avtalat om gemensam inkvartering med annan resenär/ andra resenärer som avbeställt resan med stöd av punkterna 3.2.2 -
3.2.4 skall erhålla inkvartering av samma standard som enligt avtalet på avtalat eller likvärdigt hotell/anläggning, i rum/lägenhet som är storleksmässigt anpassad till kvarstående antalet resenärer utan extra kostnad. Kan någon sådan inkvartering inte tillhandahållas skall inkvarteringen ske enligt avtalet utan ytterligare kostnad för resenären.
3.2.6 Resenären skall avbeställa resan så snart som möjligt efter det att avbeställningsanledning uppkommit. Grunden för avbeställningen skall på tillförlitligt sätt styrkas med läkar- och/eller släktskapsintyg.
3.3 Avbeställning skall ske på det sätt som anges i katalog, broschyr eller i färdhandlingarna.
3.4 Efter avbeställning skall belopp som resenären har tillgodo enligt
ovan återbetalas utan dröjsmål, dock senast 14 dagar efter avbeställningen.

4. Resenärens rätt att överlåta avtalet

4.1 Resenären får överlåta avtalet till någon som uppfyller alla villkor för
att få delta i resan. Ett sådant villkor kan t ex vara att transportföretag eller annan som arrangören har anlitat enligt gällande regler skall godta byte av resenär. Resenären måste i skälig tid före avresan underrätta arrangören eller återförsäljaren om överlåtelsen.
4.2 När avtalet har överlåtits är överlåtaren och förvärvaren solidariskt ansvariga gentemot arrangören eller återförsäljaren för vad som återstår att betala för resan och för extra kostnader, dock högst 200 kr, som kan upp- komma på grund av överlåtelsen.

5. Arrangörens ändringar före avresan och inställande av resan

5.1 Arrangörens rätt att ändra avtalsvillkoren
Arrangören får ändra avtalsvillkoren till resenärens nackdel endast om det framgår tydligt av avtalet att detta får ske.
5.2 Resenärens rätt att frånträda avtalet
Resenären får frånträda avtalet, om arrangören förklarar att han inte kommer att fullgöra vad han åtagit sig och avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för resenären. Resenären får också frånträda avtalet om avtalsvillkoren ändras väsentligt till hans nackdel.Om arrangören avser att bryta avtalet eller om
han vill ändra avtalsvillkoren, skall han underrätta resenären snarast och därvid lämna besked om dennes rätt att frånträda avtalet enligt första stycket. Resenären skall inom skälig tid meddela arrangören eller återförsäljaren om han vill frånträda avtalet. Gör han inte det, förlorar han sin rätt att frånträda avtalet.
5.3 Resenärens rätt till ersättningsresa
Frånträder resenären avtalet enligt punkt 5.2 har han rätt till en annan paketresa som är av likvärdig eller högre kvalitet, om arrangören eller återförsäljaren kan erbjuda detta. Om resenären godtar en sämre ersättningsresa har han rätt till ersättning för prisskillnaden. Avstår resenären från sin rätt till ersättningsresa, eller kan en sådan resa inte erbjudas, skall han snarast få tillbaka vad han har betalat enligt avtalet. Bestämmelserna i första och andra styckena gäller också om arrangören ställer in resan utan att resenären är skuld till det.
5.4 Resenärens rätt till skadestånd, arrangörens inställande av resa
I sådana fall som avses i punkt 5.3 har resenären rätt till skadestånd från arrangören, om det är skäligt. Rätt till skadestånd på grund av att arrangören ställt in resan föreligger inte om arrangören visar
1. att färre personer än ett i avtalet angivet minimiantal anmält sig till resan

och resenären senast 14 dagar före avresan skriftligen underrättats omatt resan ställts in (vid resor med en varaktighet av högst 5 dagar gäller att resenären skall underrättas senast 10 dagar före avresan), eller
2. att resan inte kunnat genomföras på grund av ett hinder utanför arrangörens kontroll som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat
med när avtalet ingicks och vars följder denna inte heller skäligen kunde
ha undvikit eller övervunnit. Beror det på någon som arrangören har anlitat
att resan har ställts in, är arrangören fri från skadeståndskrav enligt första stycket 2 endast om också den som han har anlitat skulle vara fri enligt den bestämmelsen. Detsamma gäller om orsaken är hänförlig till någon annan i ett tidigare led.

5.5. Ändring av priset
Inträffar kostnadsökningar för arrangören efter det att avtalet enligt 1.5 ovan blivit bindande för parterna, får arrangören höja priset för resan med ett belopp som motsvarar kostnadsökningarna om dessa beror på:
1. ändringar i transportkostnader
2. ändringar i skatter, tullar eller avgifter avseende tjänster som ingår
i resan, eller
3. ändringar i växelkurser som påverkar arrangörens kostnader för resan. Priset får höjas med ett belopp som motsvarar resenärens andel av den kostnadsökning som arrangören drabbas av för genomförandet av avtalet förutsatt att denna kostnadsökning är av sådant slag som anges i 1 – 3 ovan i denna punkt. Om t ex en avgift enligt punkt 2 ovan ökar med 100 kronor
för varje resenär får priset höjas med samma belopp. Om resenären så begär är researrangören skyldig att redovisa hur prishöjningen beräknats. Rätt till prishöjning enligt 1 och 3 ovan föreligger endast om kostnadsökning överstiger 60 kr.
Priset får inte höjas under de sista 20 dagarna före den avtalade avresedagen. Arrangören skall så snart som möjligt underrätta resenären om prisförändringarna.
Resans pris skall sänkas om arrangörens kostnader tidigare än 20 dagar före den avtalade avresedagen, av samma skäl som ovan angivits, minskar. Vid kostnadsminskning enligt 1 och 3 ovan skall priset sänkas endast om kost- nadsminskningen överstiger 60 kr.
5.6 Arrangörens och resenärens rätt att frånträda avtalet vid ingripande händelser m m.
Såväl arrangören som resenären har rätt att frånträda avtalet, om det
efter det att avtalet blivit bindande för parterna enligt punkt 1.5 på eller i närheten av resmålet eller utefter den planerade färdvägen inträffar katastrof, krigshandling, generalstrejk eller annan ingripande händelse, som väsentligt påverkar resans genomförande eller förhållandena på resmålet vid den tidpunkt då resan skall genomföras. För att utreda om händelsen är av
sådan allvarlig karaktär som ovan angivits skall sakkunniga svenska eller internationella myndigheter rådfrågas.

6. Arrangörens ändringar efter avresan, fel och brister

6.1 Uteblivna prestationer
Om efter avresan en väsentlig del av de avtalade tjänsterna inte kan tillhandahållas, skall arrangören ordna lämpliga ersättningsarrangemang
utan extra kostnad för resenären. Kan ersättningsarrangemang inte ordnas eller avvisar resenären på godtagbara grunder sådana arrangemang, skall arrangören, om det är skäligt, utan extra kostnad för resenären tillhandahålla likvärdig transport tillbaka till platsen för avresan eller till någon annan ort som resenären
godkänner.Innebär en förändring i avtalet enligt första eller andra stycket en försämring för resenären, är han, om det är skäligt, berättigad till prisavdrag och skadestånd.
6.2 Andra fel och brister
Vid andra fel i de avtalade tjänsterna än sådana som anges i 6.1 har resenären rätt till prisavdrag och skadestånd, om inte felet beror på honom. Resenären har inte rätt till skadestånd, om arrangören visar att felet beror
på ett hinder utanför arrangörens kontroll som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. Om felet beror på någon som arrangören har anlitat, är arrangören fri från skadeståndsansvar enligt andra stycket om också den som han har anlitat
skulle vara fri enligt den bestämmelsen. Detsamma gäller om felet beror på någon annan i ett tidigare led.
Vid fel som har sin grund i omständigheter som beskrivs i andra eller tredje stycket skall arrangören genast ge resenären den hjälp som behövs.

6.3 Skadeståndets omfattning
Skadestånd enligt dessa villkor omfattar förutom ersättning för ren förmögenhetsskada, ersättning för personskada och sakskada. Skador
som omfattas av bestämmelserna i sjölagen (1994:1009), luftfartslagen
(1957:297), järnvägstra klagen (1985:192) eller lagen (1985:193) om internationell järnvägstra k ersätts enligt nämnda lagar i deras lydelse då skadan inträffade i stället för enligt dessa villkor. Arrangören är dock alltid skyldig att ersätta resenären för vad denne har rätt att fordra enligt de nämnda lagarna. Det åligger resenären att i möjligaste mån begränsa skadan.

7. Reklamation och avhjälpande

7.1 Resenären får inte åberopa fel i vad han har rätt att fordra till följd av avtalet, om han inte inom skälig tid efter det att han märkt eller bort märka felet underrättar arrangören eller återförsäljaren om felet. Detta bör om möjligt ske på resmålet.
7.2 Utan hinder av 7.1 får resenären åberopa fel, om arrangören eller återförsäljaren har handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder.
7.3 Om resenären framför klagomål som inte är obefogade, skall arrangören
eller dennes lokala representant genast vidta åtgärder för att nna en lämplig lösning.

8. Resenärens ansvar under resan

8.1 Arrangörens anvisningar m m
Resenären är skyldig att följa de anvisningar för resans genomförande
som lämnas av reseledaren eller av annan person som arrangören anlitar. Resenären är skyldig att respektera de ordningsregler som gäller för resan och för transporter, hotell etc. och uppträda så att medresenärer eller
andra inte störs. Om resenären på ett väsentligt sätt bryter mot detta, kan arrangören häva avtalet.
8.2 Resenärens ansvar för skada
Resenären är ansvarig för skada som denne vållar arrangören genom försummelse, t ex genom att inte följa lämnade anvisningar eller föreskrifter. Det åligger resenären att ersätta skada som är lagligen grundad gentemot någon som arrangören anlitar för att medverka vid resans genomförande.
8.3 Pass, visum, hälsobestämmelser m m
Innan avtal sluts skall arrangören eller återförsäljaren på lämpligt sätt informera resenären om sådana hälsobestäm-melser som blir tillämpliga under resan samt, i den mån det har betydelse för resenären, om vad som gäller i fråga om pass och visum för medborgare i stater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.
Resenären är dock själv ansvarig för att iaktta nödvändiga formaliteter
för resans genomförande, som t ex innehav av giltigt pass, visum, vaccinationer,försäkring. Resenären är själv ansvarig för alla kostnader som uppkommer på grund av brister i nämnda formaliteter, t ex hemtransport i följd av avsaknad av pass, om inte bristerna orsakats av felaktig information från arrangören eller återförsäljaren.
8.4 Avvikande från arrangemanget
Resenär som efter det att resan påbörjats avviker från arrangemanget
är skyldig att meddela detta till arrangören eller till dennes representant. Resenären skall senast 24 timmar före av arrangören uppgiven återresetid kontakta denne för kontroll av uppgifter om hemresan.

9. Tvistlösning

Parterna bör försöka lösa tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av avtalet genom förhandlingar. Om parterna inte kan enas, kan tvisten prövas av Allmänna reklamationsnämnden eller av allmän domstol.

 

alt2 lest logga lila

www.lestanders.se 

Skriv ut E-post

GDPR

GDPR - General Data Protection Regulation

Vi på Lestanders Buss värnar om hantering av våra kunders personuppgifter. Vi vill informera dig om de viktiga förändringar som sker 25 maj 2018 i och med den nya dataskyddsförordningen ( GDPR -  General Data Protection Regulation ) träder i kraft. Den stärker dina rättigheter vid behandling av personuppgifter och ersätter Personuppgiftslagen. Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med vår hantering av dina personuppgifter. Har därför uppgraderat vår policy, som ni när som kan beställa på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

Vi vill skapa en så bra upplevelse och resa för dig. För att kunna göra det samlar vi in en del uppgifter, som skyddas av tekniska lösningar. Information om kundens namn, adress, telefon, e-postadress används för att uppfylla köpeavtalet.

I samband med resa kan det göras en del utskick. Ni som godkänt och vill erhålla nyhetsbrev tidigare ang nya resor och erbjudanden är vi tacksamma om ni vill bekräfta genom att maila in mailadress och namn.

Personuppgifter som vi mottagit lagras i vår kunddatabas i 3 år. Information som vi behöver lagra i enlighet med bokföringslagen lagras upp till 7 år. Vill du avregistrera dig kan det göras när som helst, men för att vi ska kunna fortsätta kommunicera med dig så behöver vi få ditt samtycke.

 


Vi hoppas du vill stanna kvar hos oss!

alt2 lest logga lila

www.lestanders.se 

Skriv ut E-post

Fler artiklar...

Kontakt uppgifter

 image  0910-513 93

Mail

Adress

imageLestanders Buss

            Stålvägen 6

            931 36 Skellefteå

Купить хирургические сетки с доставкой по Украине можно тут
Den här webbplatsen använder cookies för att säkerhetsställa att Ni får maximalt utbyte av webplatsen. Genom att fortsätta att bläddra på webbplatsen, godkänner du den här användningen.